Monday, August 3, 2009

วิธีที่ 6 หายใจลึกๆ

1. หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้เต็มปอด พร้อมกับนับ 1-10

2. กลั้นหายใจไว้ 2-3 วินาที แล้วหายใจออกทางปากช้าๆ โดยใช้ระยะเวลาหายใจออกเป็นสองเท่าของระยะเวลาหายใจเข้า

ทำข้อ 1 และ 2 จำนวน 5 -10 ครั้ง เมื่อรู้สึกเครียด กังวล วุ่นวายใจ จะทำให้ผ่อนคลาย สบายใจขึ้น