Monday, August 3, 2009

วิธีที่ 2 วิ่งจ๊อกกิ้ง

วิธีการทำให้เกิดความผ่อนคลายขณะวิ่งคือ ให้ใช้สติกำหนดรู้อยู่ที่เท้าขณะที่วิ่ง และกำหนดในใจว่า "ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา" เป็นจังหวะสลับกันเมื่อเท้าแตะพื้น วิ่งด้วยวิธีนี้ 1.5 - 3 กิโลเมตรจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ตัวเบา สบาย