Monday, August 3, 2009

วิธีที่ 1

นั่งสมาธิ

1. นั่งในท่าสบาย หลับตาลง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

2. เลือกคำบริกรรมสั้นๆตามศาสนาที่นับถือ เช่น พุทโธ

3. หายใจช้าๆ ลึกๆ แล้วบริกรรมคำที่เราเตรียมไว้ โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ ให้ใจจดจ่ออยู่กับคำที่บริกรรม เมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้ แล้วกลับมาจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเหมือนเดิม

4. ปฏิบัติติดต่อกัน 10-20 นาที

5. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ อย่าลุกขึ้นทันที ให้นั่งนิ่งๆสักพัก เมื่อความคิดนึกต่างๆค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมจึงค่อยๆลืมตาขึ้น แล้วนั่งพักต่อไปหนึ่งนาทีก่อนจะลุกขึ้น

6. ปฏิบัติทุกๆวัน วันละ 1-2 ครั้ง เช้าและเย็น