Monday, August 3, 2009

วิธีรักษากายด้วยการผ่อนคลายใจ


ดังคำพูดที่ว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ดังนั้นเมื่อเกิดความตึงเครียดทางกาย จึงควรหาทางผ่อนคลายจิตใจ เพื่อรักษาอาการทางกายให้ปกติ และรู้สึกมีความสุข ปลอดโปร่ง โล่ง สบาย อีกด้วย วิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ทำได้ง่ายและได้ผลจริง มาปฏิบัติกันเถอะ
วิธีที่ 1

นั่งสมาธิ

1. นั่งในท่าสบาย หลับตาลง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

2. เลือกคำบริกรรมสั้นๆตามศาสนาที่นับถือ เช่น พุทโธ

3. หายใจช้าๆ ลึกๆ แล้วบริกรรมคำที่เราเตรียมไว้ โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ ให้ใจจดจ่ออยู่กับคำที่บริกรรม เมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้ แล้วกลับมาจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเหมือนเดิม

4. ปฏิบัติติดต่อกัน 10-20 นาที

5. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ อย่าลุกขึ้นทันที ให้นั่งนิ่งๆสักพัก เมื่อความคิดนึกต่างๆค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมจึงค่อยๆลืมตาขึ้น แล้วนั่งพักต่อไปหนึ่งนาทีก่อนจะลุกขึ้น

6. ปฏิบัติทุกๆวัน วันละ 1-2 ครั้ง เช้าและเย็น
วิธีที่ 2 วิ่งจ๊อกกิ้ง

วิธีการทำให้เกิดความผ่อนคลายขณะวิ่งคือ ให้ใช้สติกำหนดรู้อยู่ที่เท้าขณะที่วิ่ง และกำหนดในใจว่า "ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา" เป็นจังหวะสลับกันเมื่อเท้าแตะพื้น วิ่งด้วยวิธีนี้ 1.5 - 3 กิโลเมตรจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ตัวเบา สบาย

วิธีที่ 3 เดิน

การเดินโดยเอาใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้านั้น ก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยลดความคิดในเชิงลบได้อีกด้วย
วิธีที่ 4 ทำงานฝีมือ

การมีสติจดจ่ออยู่กับอิริยาบถที่ซ้ำๆกันตลอดเวลา เช่น งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย วาดภาพ แกะสลักผักผลไม้ ด้วยความตั้งใจก็สามารถสร้างความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี
วิธีที่ 5 สร้างจินตนาการ

เริ่มด้วยการหลับตา สร้างจินตนาการถึงเรื่องที่ทำให้มีความสุข สถานที่ที่ชอบ บรรยากาศดีดี เรื่องที่ชอบทำ หรือการมองภาพที่ทำให้มีความสุข หรือมองวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แล้วจินตนาการอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขได้
วิธีที่ 6 หายใจลึกๆ

1. หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้เต็มปอด พร้อมกับนับ 1-10

2. กลั้นหายใจไว้ 2-3 วินาที แล้วหายใจออกทางปากช้าๆ โดยใช้ระยะเวลาหายใจออกเป็นสองเท่าของระยะเวลาหายใจเข้า

ทำข้อ 1 และ 2 จำนวน 5 -10 ครั้ง เมื่อรู้สึกเครียด กังวล วุ่นวายใจ จะทำให้ผ่อนคลาย สบายใจขึ้น
วิธีที่ 7 สร้างอารมณ์ขัน

เมื่อทำงานไปได้สัก 2-3 ชั่วโมง คนเรามักจะเกิดความตึงเครียด จึงควรทำให้ตัวเองผ่อนคลายโดยการหาสิ่งที่สร้างรอยยิ้มหรือได้หัวเราะออกมาดังๆ ซึ่งจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่อ่อนล้า จิตใจเบิกบาน และยังทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกด้วย